Dátum vytvorenia obj.:
01/10/2020
Dátum zverejnenia obj.:
01/10/2020
Číslo objednávky:
157/2020/VZ/O
Dodávateľ:
ASANÁCIA , s.r.o.
Adresa:
Ružová 1637
IČO:
36750204
Suma €:
127.36 €
Predmet objednávky:
odvoz a neškodné odstránenie Vedľajších živočíšnych produktov
Zverejnil:

objednávka