Dátum vytvorenia obj.:
19/11/2020
Dátum zverejnenia obj.:
26/11/2020
Číslo objednávky:
165/2020/VZ/O
Dodávateľ:
PZ Condriena
Adresa:
Škultétyho 184/14
IČO:
51941121
Suma €:
120 €
Predmet objednávky:
Krmivo - divina, jelenie mäso
Zverejnil:

objednávka