Dátum vytvorenia obj.:
25/11/2020
Dátum zverejnenia obj.:
26/11/2020
Číslo objednávky:
166/2020/VZ/O
Dodávateľ:
Cisternová preprava Borko Ján
Adresa:
Okružná 597/15
IČO:
40836771
Suma €:
198 €
Predmet objednávky:
Služba na vyprázdňovanie kalových jám a vyhnívacích nádzží
Zverejnil:

objednávka