Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
25/11/2020
26/11/2020
166/2020/VZ/O
Cisternová preprava Borko Ján
Okružná 597/15
972 41 Koš
40836771
198
Služba na vyprázdňovanie kalových jám a vyhnívacích nádzží
Marta Ovčiariková