Dátum vytvorenia obj.:
09/11/2020
Dátum zverejnenia obj.:
26/11/2020
Číslo objednávky:
90/2020/TP/O/P
Dodávateľ:
CALSERVIS SK s.r.o.
Adresa:
Dúbravská 4
IČO:
36350885
Suma €:
183.33 €
Predmet objednávky:
Oprava chladiaceho zariadenia na Záchytnom centre.
Zverejnil: