Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
09/11/2020
26/11/2020
90/2020/TP/O/P
CALSERVIS SK s.r.o.
Dúbravská 4
Prievidza
36350885
183.33
Oprava chladiaceho zariadenia na Záchytnom centre.
Miroslav Patsch