18/2017/TP/O/M

Dátum vytvorenia obj.:
05/04/2017
Dátum zverejnenia obj.:
06/04/2017
Číslo objednávky:
18/2017/TP/O/M
Dodávateľ:
Auto AKR - Elektra
Adresa:
Malá 5/4, 941 01 Prievidza
IČO:
35186313
Suma €:
18.65 €
Predmet objednávky:
Spínacie hodiny mechanické, denné.
Zverejnil: