18/2017/ZO/O

Dátum vytvorenia obj.:
08/06/2017
Dátum zverejnenia obj.:
28/07/2017
Číslo objednávky:
18/2017/ZO/O
Dodávateľ:
LEONARDO-OSCAR s.r.o.
Adresa:
zadunajská 12
IČO:
362031
Suma €:
1360.0 €
Predmet objednávky:
Letenky
Zverejnil: