Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:
IČO:
Suma v €:
Predmet objednávky:
Zverejnil:
07/11/2016
07/11/2016
25/2016/oMaP
J.Ščučka - Animal Training Academy s.r.o.
Křečovice 7
05016371
750.00
Workshop pre zamestnancov - Ako si zjedodušiť prácu so zvieratami
Andrea Klasova