Dátum vytvorenia obj.:
23/11/2020
Dátum zverejnenia obj.:
30/11/2020
Číslo objednávky:
98/2020/TP/O/P
Dodávateľ:
Marián Ďurina-Derko
Adresa:
Tenisová 8, 971 01 Prievidza
IČO:
41053214
Suma €:
105.00 €
Predmet objednávky:
Kominárske práce kontrola a čistenie kominárskych telies.
Zverejnil: