Dátum vytvorenia obj.:
07/12/2020
Dátum zverejnenia obj.:
18/12/2020
Číslo objednávky:
105/2020/TP/O/P
Dodávateľ:
CALSERVIS SK s.r.o.
Adresa:
Dúbravská 4
IČO:
36350885
Suma €:
166.67 €
Predmet objednávky:
Oprava mraziaceho zariadenia na Záchytnom centre.
Zverejnil: