Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
15/12/2020
18/12/2020
109/2020/TP/O/P
Technické služby mesta Prievidza.
Mariánska ulica 17
Prievidza
31579183
52.00
Služby pojazdnou plošinou.
Miroslav Patsch