Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
16/12/2020
21/12/2020
1/2020/OZaV/AD
RYBO HAVARIA s.r.o.
M.R.Štefánika 1/5, Nováky
Nováky 972 71
50699155
240
Odťahová služba
Viera Madajová