Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
16/12/2020
23/12/2020
111/2020/TP/O/P
UNIMAT spol.s.r.o.
J.I.Bajzu 11
Prievidza
30228042
67.27
Vodárenský materiál.
Miroslav Patsch