Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
10/12/2020
10/12/2020
24/2020/EO/O
EDOS-SMART, s.r.o
Tematínska 4
851 05 Bratislava
50288334
20
Školenie Individuálna účtovná závierka k 31.12.2020- videozáznam
Tatiana Bahulová