Dátum vytvorenia obj.:
30/12/2020
Dátum zverejnenia obj.:
05/01/2021
Číslo objednávky:
2/2020/OVaZ/AD
Dodávateľ:
Roman Fio
Adresa:
Ružičková 587/43
IČO:
41368347
Suma €:
2400 €
Predmet objednávky:
Odstraňovanie suchých nebezpečných porastov, v ťažko dostupných priestoroch (plocha pre mačku divú, areál NZOO)
Zverejnil: