Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
27/06/2018
28/06/2018
19/2018/TP/O/M
AUTOKOMPLEXX, spol s.r.o.
Nedožerská cesta 46, 971 01 Prievidza
Prievidza
36302074
218.64
Servisná prehliadka Volkswagen Amarok.
Pavel Trúchly