Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
14/09/2022
27/09/2022
19/2022/omap
PLUG s.r.o.
Šalviova 40
Bratislava
50698621
42.80
Pečiatky
Andrea Klasova