Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
11/01/2021
19/02/2021
3a/2021/EO/O
SOFTIP, a.s.
Krasovského 14
Bratislava
36785512
2360
Konzultácie a služby k programu PROFIT
Petronela Struhárová