Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
20/05/2016
16/11/2016
19/2016/R/O/P
PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s. Nováky
Hviezdoslavova 3
97101 Prievidza
36302953
506
Služba: úprava terénu traktobágrom
Andrea Ághová