Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
01/03/2021
31/03/2021
4/2021/EO/O
GEOmark s.r.o.
G. Švéniho 6
Prievidza
36305049
407
Zameranie a vyhotovenie geometrického plánu na parcele č. 2881/1 k.ú. Bojnice
Petronela Struhárová