Dátum vytvorenia obj.:
01/03/2021
Dátum zverejnenia obj.:
31/03/2021
Číslo objednávky:
4/2021/EO/O
Dodávateľ:
GEOmark s.r.o.
Adresa:
G. Švéniho 6
IČO:
36305049
Suma €:
407 €
Predmet objednávky:
Zameranie a vyhotovenie geometrického plánu na parcele č. 2881/1 k.ú. Bojnice
Zverejnil: