Typ dokumentu:
Faktúra
Dátum prijatia faktúry:
07/04/2021
Dátum zverejnenia faktúry:
07/04/2021
Variabilný symbol:
6518776353
Dodávateľ:
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
Adresa:
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1
IČO:
00585441
Suma €:
1870.12 €
Predmet faktúry:
Poistné
Zverejnil: