Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
31/03/2021
14/04/2021
20/2021/TP/O/P
MELIPA s.r.o.
Turčianska 540/48
Nitrianske Pravno
50259016
884.25
Stavebné úpravy vo výbehu zebier Hartmanových.
Miroslav Patsch