Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
21/04/2021
23/04/2021
07/2021/EO/O
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
Cesta pod Hradovou 13/A
041 77 Košice
493546
340
Školenie na prepravu zvierat
Tatiana Bahulová