Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
20/04/2021
26/04/2021
24/2021/TP/O/P
Habala s.r.o.
Košovská cesta 28, 971 01 Prievidza
Prievidza
36759953
825.86
Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov.
Miroslav Patsch