Vyberte stranu
Typ dokumentu:
Dátum prijatia faktúry:
Dátum zverejnenia faktúry:
Variabilný symbol:
Dodávateľ:
Adresa:
IČO:
Suma v €:
Predmet faktúry:
Zverejnil:
Faktúra
11/01/2017
11/01/2017
201702
MVDr. Michal Belák
SNP 1426/4-5, 017 07 Považská Bystrica
37919369
2392.05 €
Veterinárne úkony za mesiac december
Oľga Pánisová