Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
29/04/2021
05/05/2021
28/2021/TP/O/P
Stober spol. s.r.o.
Nedožerská cesta 164, 971 01 Prievidza
Prievidza
31362249
356.49
Spojovací materiál.
Miroslav Patsch