Dátum vytvorenia obj.:
05/05/2021
Dátum zverejnenia obj.:
13/05/2021
Číslo objednávky:
30/2021/TP/O/P
Dodávateľ:
MELIPA s.r.o.
Adresa:
J.Murgaša 702/28
IČO:
50259016
Suma €:
851.50 €
Predmet objednávky:
Stavebné úpravy vo výbehu zebier Hartmanových.
Zverejnil: