Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
21/04/2021
21/04/2021
12/2021/EO/O
SOFTIP, a.s.
Krasovského 14
Bratislava
36785512
515
Implementácia opatrení vyplývajúcich z auditu č. 5/2019
Lucia Ivenzová