Typ dokumentu:
Faktúra
Dátum prijatia faktúry:
13/01/2017
Dátum zverejnenia faktúry:
13/01/2017
Variabilný symbol:
2129600732
Dodávateľ:
Mesto Bojnice
Adresa:
Sládkovičova 1/176, 972 01 Bojnice
IČO:
00318001
Suma €:
1866.15 €
Predmet faktúry:
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Zverejnil: