Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
11/01/2018
18/01/2018
2/2018/TP/O/M
ART TV v.o.s.
Hviezdoslavova 484/9, 971 01 Prievidza
Prievidza
36297071
74.75
Regulátor.
Štefan Mindek