2/2018/TP/O/M

Dátum vytvorenia obj.:
11/01/2018
Dátum zverejnenia obj.:
18/01/2018
Číslo objednávky:
2/2018/TP/O/M
Dodávateľ:
ART TV v.o.s.
Adresa:
Hviezdoslavova 484/9, 971 01 Prievidza
IČO:
36297071
Suma €:
74.75 €
Predmet objednávky:
Regulátor.
Zverejnil: