Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
10/01/2018
17/01/2018
2/2018/TP/O/T
Geomap s.r.o.
J.Kráľa 1713/1A, Bojnice
Bojnice
46896180
1092
Porealizačné geometrické plány na stavbu Prístrešok č.1, č.2, č.3, č.4, č.5
Pavel Trúchly