2/2018/TP/O/T

Dátum vytvorenia obj.:
10/01/2018
Dátum zverejnenia obj.:
17/01/2018
Číslo objednávky:
2/2018/TP/O/T
Dodávateľ:
Geomap s.r.o.
Adresa:
J.Kráľa 1713/1A, Bojnice
IČO:
46896180
Suma €:
1092 €
Predmet objednávky:
Porealizačné geometrické plány na stavbu Prístrešok č.1, č.2, č.3, č.4, č.5
Zverejnil: