Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
11/01/2018
10/04/2018
2/2018/ZO/O/LIFE
Slovamed s.r.o.
malá 543/7
931 01 Šamorín
46829954
429.00
Elektronický stetoskop
Andrea Tonhaiserova