2/2019/VZ/O/Z20183645_Z

Dátum vytvorenia obj.:
08/01/2019
Dátum zverejnenia obj.:
08/01/2019
Číslo objednávky:
2/2019/VZ/O/Z20183645_Z
Dodávateľ:
INMEDIA spol. s.r.o.
Adresa:
Námestie SNP 11
IČO:
36019205
Suma €:
225.225 €
Predmet objednávky:
pšeničné otruby
Zverejnil: