2/2019/ZO/O

Dátum vytvorenia obj.:
16/04/2019
Dátum zverejnenia obj.:
10/06/2019
Číslo objednávky:
2/2019/ZO/O
Dodávateľ:
Pavel Hořejší
Adresa:
Roosveltova 1006/1
IČO:
45879427
Suma €:
320 €
Predmet objednávky:
Transport drozda
Zverejnil: