Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
17/01/2020
20/02/2020
2/2020/omap
Nadežda Mrižová ARTES
Záhradnícka 24
Prievidza
34960759
10.00
Tabuľa pre AHB
Andrea Klasova