2/O/D154/2018/OZOO/10

Dátum vytvorenia obj.:
20/09/2018
Dátum zverejnenia obj.:
19/12/2018
Číslo objednávky:
2/O/D154/2018/OZOO/10
Dodávateľ:
Datamars Slovakia s.r.o.
Adresa:
Hlohovecká 6
IČO:
44323182
Suma €:
681.0 €
Predmet objednávky:
Čítačka čipov
Zverejnil: