Dátum vytvorenia obj.:
13/05/2021
Dátum zverejnenia obj.:
20/05/2021
Číslo objednávky:
35/2021/TP/O/P
Dodávateľ:
Marián Ďurina-Derko
Adresa:
Tenisová 8, 971 01 Prievidza
IČO:
41053214
Suma €:
105.00 €
Predmet objednávky:
Kominárske práce kontrola a čistenie kominárskych telies.
Zverejnil: