Faktúra
09/09/2016
1630014304
VAŠA Slovensko, s.r.o.
5909.70 €
Faktúra
09/09/2016
7502230109
ČSOB Poisťovňa, a.s.
210.48 €
Faktúra
09/09/2016
2161205618
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
1446.14 €
Faktúra
09/09/2016
2161205428
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
1832.52 €
Faktúra
09/09/2016
160102
C O M T E L spol. s r.o.
833.40 €
Faktúra
09/09/2016
234609018
INMEDIA, spol. s.r.o.
341.28 €
Faktúra
09/09/2016
2016211
Peter Kollár - Stolárstvo
291.29 €
Faktúra
09/09/2016
OF/6405939
ASANÁCIA, s.r.o.
387.50 €
Faktúra
09/09/2016
1160905398
SWAN, a.s.
16.88 €
Faktúra
09/09/2016
9651614071
Stredoslovenská energetika, a.s.
1449.49 €
Faktúra
09/09/2016
9657287073
Stredoslovenská energetika, a.s.
943.82 €
Faktúra
09/09/2016
9651436073
Stredoslovenská energetika, a.s.
312.23 €