Vyberte stranu
Typ dokumentu:
Dátum prijatia faktúry:
Dátum zverejnenia faktúry:
Variabilný symbol:
Dodávateľ:
Adresa:
IČO:
Suma v €:
Predmet faktúry:
Zverejnil:
Faktúra
01/06/2021
02/06/2021
8140866138
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256
4750 €
Za odber zemného plynu
Oľga Pánisová