AutoCont SK a.s.
50.00 €
Faktúra
13/01/2017
2129600732
Mesto Bojnice
1866.15 €
Faktúra
13/01/2017
9651436077
Stredoslovenská energetika, a.s.
393.86 €
Faktúra
13/01/2017
9657287077
Stredoslovenská energetika, a.s.
1367.68 €
Faktúra
13/01/2017
9651614075
Stredoslovenská energetika, a.s.
3203.88 €
Účet
13/01/2017
19012017
RACIO EDUCATION SLOVAKIA, s.r.o.
50 €
Faktúra
13/01/2017
111700032
TEKOO Slovakia, s.r.o.
1999.02 €
Faktúra
13/01/2017
9000990360
Slovenská pošta, a.s.
167.05 €
Faktúra
13/01/2017
0011412016
Union poisťovňa, a.s.
715.59 €
Faktúra
13/01/2017
0011412019
Union poisťovňa, a.s.
52.22 €