Faktúra
24/05/2017
4142000990
Regionálna veterinárna a potravinová správa
65.97 €
Faktúra
24/05/2017
82170504
Agra Invest, a.s.
1360.32 €
Faktúra
24/05/2017
1701019
MONET and PARTNER, s.r.o.
186 €
Faktúra
24/05/2017
111702842
TEKOO Slovakia, s.r.o.
1115.64 €
Daniel Kalinay - DoriSTAV
2895.60 €