AFINITA s.r.o.
230.54 €
Slovak Telekom a.s.
669.00 €
Ľubomír Rosina - ĽR
1000.00 €
Ján Kaniansky s.r.o.
170.00 €
Uhoľné sklady, a.s.
585.00 €