Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:
IČO:
Suma v €:
Predmet objednávky:
Zverejnil:
27/05/2021
03/06/2021
41/2021/TP/O/P
AUTOKOMPLEXX, spol s.r.o.
Nedožerská cesta 1184/46, 971 01 Prievidza
36302074
307.16
Servisná prehliadka motorového vozidla VW Amarok špz PD303FG.
Miroslav Patsch