Lukáš Podskoč
1280 €
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 11, 080 01 Prešov
836.917 €