Rekonštrukcia a dobudovanie vstupného areálu NZOO Bojnice - objekt SO 01 Predajňa suvenírov a ubytovanie
BELSTAV PLUS, s.r.o.
2750.00 €