Faktúra
06/05/2019
OF/9403564
ASANÁCIA, s.r.o.
268.82 €
Faktúra
06/05/2019
190100096
Centrum rozvoja záhradníctva, spol. s r.o.
119.32 €
Faktúra
06/05/2019
880040
Zberné suroviny Žilina a.s.
91.91 €
Faktúra
06/05/2019
2019/0215
TOPHOLZ s.r.o.
587.52 €
Faktúra
06/05/2019
2191095033
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
1121.26 €
Faktúra
06/05/2019
19010426
KONTAKT Koš s.r.o.
191.8 €
Faktúra
06/05/2019
3600072857
Slovak Telekom, a.s.
100.76 €
Faktúra
06/05/2019
8232220511
Slovak Telekom, a.s.
470.17 €
Faktúra
06/05/2019
19/2019
Stanislav Veľký
209.3 €
Faktúra
06/05/2019
19150082
VJARSPOL, s.r.o.
463.32 €
Faktúra
06/05/2019
6861413155
Messer Tatragas spol. s r.o.
101.16 €
Faktúra
06/05/2019
4142001745
Regionálna veterinárna a potravinová správa
17.32 €
Kontakt Koš s.r.o.
139.83 €