Faktúra
18/03/2020
001/2020
Ing. Peter Dinda
2268 €
Faktúra
18/03/2020
202000607
Dibaq SK s.r.o.
192 €
Faktúra
18/03/2020
20200301
Rybárstvo S and B s.r.o.
1885 €
Faktúra
18/03/2020
6002001004
VÚB, a.s.
5 €
Faktúra
18/03/2020
6002001005
VÚB, a.s.
5 €
Faktúra
18/03/2020
6002001006
VÚB, a.s.
5 €
Faktúra
18/03/2020
FO200138
FULL SERVIS, spol. s r.o.
43.96 €
NANISTAV -veľ. s obalovým materiálom
581.8 €
Poľnomarket, spol. s.r.o.
492.96 €
Ing. Peter Dinda SHR
2268 €
MIKROP Slovensko s.r.o.
1370.37 €
Rybárstvo S a B s.r.o.
1713.4 €
Národné poľ. a potravinové centrum a.s
219.38 €
VEPOS spol. s.r.o.
2893 €