Faktúra
05/06/2020
2201121369
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
2161.52 €
Faktúra
05/06/2020
2201121368
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
1312.93 €
Faktúra
05/06/2020
2201122282
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
8.41 €
Faktúra
05/06/2020
2201122267
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
1937.98 €
Faktúra
05/06/2020
OF/20404436
ASANÁCIA, s.r.o.
132.72 €
Faktúra
05/06/2020
4217015379
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
135 €
Faktúra
05/06/2020
6861562083
Messer Tatragas spol. s r.o.
19.2 €
Faktúra
05/06/2020
200100427
abiX SK, s.r.o.
132 €
Faktúra
05/06/2020
2020092
HAMACH s.r.o.
2064 €
Faktúra
05/06/2020
2020/041
JANA, Vita. s.r.o.
65 €
Faktúra
05/06/2020
20202645
BOZPO, s.r.o.
12 €
Faktúra
05/06/2020
200064
CERTUS P. Svitok - SDI
139.36 €
BCR Invest, s.r.o.
525 €
BCR Invest, s.r.o.
1962.50 €