Štátny veterinárny a potravinový ústav
36.75 €
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
75 €
Michal Kurbel-KOVOMK
1519.82 €
Pavel Hořejší
450.00 €