Kúpna zmluva
01/06/2021
17/2021/VZ/Z
Veronika Kluvancová
49 €
Faktúra
01/06/2021
4211004811
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
340 €
Faktúra
01/06/2021
20210040
ARFA, s.r.o.
38.5 €
Ľubomír Tanáč – HERMES
733.33 €
Faktúra
01/06/2021
8140866138
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4750 €
Faktúra
01/06/2021
20212992
BOZPO, s.r.o.
128 €