Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:
IČO:
Suma v €:
Predmet objednávky:
Zverejnil:
31/05/2021
09/06/2021
2/2021/OIA/PM/P/O
Ing.Pavel Dobrotka Ingman
Štúrova 2
33655308
2800.00
Stavebný dozor - Karanténna a rehabilitačná stanica pre mačku divú
Vladimíra Frimmelová